איזו מכונית זוכה לזכות הקדימות? לא רבים מכירים!

התשובה הנכונה

בכלל, בצומת T שבה שלושה כלי רכב מתקרבים, נוהגים לנתן את הזכות לעבר לכלי הרכב בדרך הראשית, שהיא זו שאין צורך להפנות בה. בסצנה זו, הרכב הכחול שרוצה להמשיך הלאה יהיה לו את הזכות. אחריו, בכללי, הזכות נותנים לרכב הורוד שרוצה לעשות פניה שמאלה. ברוב המסמכים, רכבים שפניה שמאלה נוהגים להפנות לתנועה הנגדית למעט במקרים שיש תמריץ כניסה או לוח הכוונה ספציפיים.

  • רכב הכחול, שמתכנן להמשיך הלאה, בדרך כלל זוכה לזכות הקדימות בצומת T מאחר והוא בדרך הראשית ואינו צריך לעשות פניה.
  • אחריו, רכב הורוד, שרוצה לעשות פניה שמאלה, בדרך כלל זוכה לזכות הקדימות. רכבים שפניה שמאלה נוהגים להפנות לתנועה הנגדית, למעט במקרים שיש תמריץ כניסה או לוח הכוונה ספציפיים.
  • רכב הצהוב, שגם הוא רוצה לעשות פניה שמאלה, בדרך כלל מפנה לשני הרכבים – הכחול והורוד.